Những vi phạm mà người hành nghề khám chữa bệnh nên tránh

Những vi phạm mà người hành nghề khám chữa bệnh nên tránh

(Luật Tiền Phong) Gần đây Luật Tiền Phong có nhận được một số câu hỏi của các bác sỹ khi có giấy phép hành nghề khám chữa bệnh về việc bị xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền. Vậy những trường hợp nào có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây của Luật Tiền Phong.

Những vi phạm mà người hành nghề khám chữa bệnh nên tránh
Những vi phạm mà người hành nghề khám chữa bệnh nên tránh

1. Những hành vi vi phạm người hành nghề khám chữa bệnh bị phạt dưới 5 triệu đồng

Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng:

 • Không đeo biển tên;
 • Không sử dụng trang bị phòng hộ theo quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng:

 • Không ký hợp đồng thực hành đối với người thực hành tại cơ sở hoặc ký hợp đồng thực hành không đúng mẫu theo quy định;
 • Không ban hành quyết định phân công người hướng dẫn thực hành hoặc ban hành quyết định phân công người hướng dẫn thực hành không đúng mẫu theo quy định;
 • Phân công một người hướng dẫn thực hành hướng dẫn vượt quá 05 người thực hành trong cùng một thời điểm.

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng:

 • Từ chối khám bệnh , chữa bệnh khi vượt quá khả năng chuyên môn hoặc trái với phạm vi hoạt động chuyên môn của người hành nghề nhưng không báo cáo với người có thẩm quyền hoặc không giới thiệu người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác để giải quyết;
 • Yêu cầu người bệnh thanh toán đối với chi phí khám bệnh, chữa bệnh chưa được niêm yết công khai theo quy định;
 • Làm lộ tình trạng bệnh, thông tin mà người bệnh đã cung cấp và hồ sơ bệnh án trừ;
 • Cấp giấy xác nhận quá trình thực hành không đúng mẫu theo quy định.

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng:

 • Người hành nghề đăng ký hành nghề cùng một thời gian tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau; tổng thời gian làm ngoài giờ vượt quá quy định của Bộ luật Lao động; người hành nghề thực hiện hành nghề không đúng thời gian đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
 • Không cấp giấy xác nhận quá trình thực hành cho người thực hành sau khi đã hoàn thành quá trình thực hành theo quy định;
 • Cấp giấy xác nhận quá trình thực hành không đúng nội dung; không đúng sự thật; không phù hợp với văn bằng chuyên môn của người đăng ký hành nghề;
 • Phân công người hướng dẫn thực hành không đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

2. Những hành vi vi phạm người hành nghề khám chữa bệnh bị phạt 5 triệu đồng trở lên

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng:

 • Ngăn cản người bệnh thuộc diện chữa bệnh bắt buộc vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
 • Chỉ định sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh hoặc gợi ý chuyển người bệnh tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác vì vụ lợi;
 • Lạm dụng nghề nghiệp để xâm phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể người bệnh;
 • Người nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh bằng tiếng Việt nhưng chưa có chỉ định kiểm tra và công nhận thành thạo tiếng Việt hoặc bằng ngôn ngữ khác không phải tiếng Việt mà chưa được đăng ký sử dụng;
 • Chỉ định điều trị, kê đơn thuốc bằng ngôn ngữ khác không phải là tiếng Việt mà ngôn ngữ đó chưa được đăng ký sử dụng hoặc người phiên dịch chưa được công nhận đủ trình độ phiên dịch sang tiếng Việt;
 • Tẩy xóa, sửa chữa hồ sơ bệnh án nhằm làm sai lệch thông tin về khám bệnh, chữa bệnh;
 • Sử dụng hình thức mê tín trong khám bệnh, chữa bệnh;
 • Người hành nghề chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật từ hai cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trở lên;
 • Làm người phụ trách từ hai khoa lâm sàng trở lên trong cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc trong cùng một thời gian hành nghề đồng thời làm người phụ trách khoa của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác;
 • Người hành nghề chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kiêm nhiệm phụ trách một khoa trong cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp;
 • Người hành nghề chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian cơ sở đăng ký hoạt động mà không ủy quyền cho người khác theo quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng:

 • Bán thuốc cho người bệnh dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được bán thuốc y học cổ truyền theo quy định của pháp luật;
 • Đưa, nhận, môi giới hối lộ trong khám bệnh, chữa bệnh.

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng:

 • Khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;
 • Khám bệnh, chữa bệnh khi đang trong thời gian bị thu hồi chứng chỉ hành nghề hoặc bị đình chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;
 • Khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp cấp cứu và trường hợp thực hiện thêm các kỹ thuật chuyên môn đã được cho phép theo quy định của pháp luật;
 • Thuê, mượn chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh để hành nghề;
 • Cho người khác thuê, mượn chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;
 • Không kịp thời sơ cứu, cấp cứu, điều trị cho người bệnh;
 • Từ chối khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh, trừ trường hợp được quyền từ chối khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

Trên đây là chia sẻ của Luật Tiền Phong về những vi phạm mà người hành nghề khám chữa bệnh nên tránh. Các thắc mắc cần được giải đáp và hỗ trợ chi tiết, vui lòng liên hệ hotline: 091 616 2618/ 0976 714 386.

============================

CÔNG TY LUẬT TNHH TIỀN PHONG

Hotline: 091 616 2618/ 0976 714 386

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Translate »
error: Content is protected !!

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386