Thủ tục xin chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP)

Điều kiện đối với kinh doanh, bảo quản, vận chuyển thực phẩm chức năng

(Luật Tiền Phong) – Cơ sở của bạn đang kinh doanh lĩnh vực phân phối thuốc và để thuận tiện hơn trong việc kinh doanh thì cơ sở của bạn nên xin giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP). Vậy trình tự thủ tục xin cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt … Đọc tiếpThủ tục xin chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP)

Chứng nhận lưu hành tự do (CFS) cho thiết bị y tế chưa có số đăng ký lưu hành

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do ( CFS)

(Luật Tiền Phong) – Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa ghi trong CFS để chứng nhận rằng sản phẩm, hàng hóa đó được sản xuất và được … Đọc tiếpChứng nhận lưu hành tự do (CFS) cho thiết bị y tế chưa có số đăng ký lưu hành

Translate »

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386