Hướng dẫn xin áp dụng thí điểm kỹ thuật mới, phương pháp mới vào khám, chữa bệnh

Hướng dẫn xin áp dụng thí điểm kỹ thuật mới, phương pháp mới vào khám, chữa bệnh

(Luật Tiền Phong) – Tiếp nối bài viết các quy định chung khi xin áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám, chữa bệnh, bài viết sẽ hướng dẫn bạn bước đầu tiên trong quy trình: xin áp dụng thí điểm kỹ thuật mới, phương pháp mới

Hướng dẫn xin áp dụng thí điểm kỹ thuật mới, phương pháp mới vào khám, chữa bệnh
Hướng dẫn xin áp dụng thí điểm kỹ thuật mới, phương pháp mới vào khám, chữa bệnh

1. Hồ sơ xin áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám, chữa bệnh

Theo quy định tại thông tư số 07/2015/TT-BYT, hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

  • Đơn đề nghị áp dụng thí điểm kỹ thuật mới, phương pháp mới (mẫu tại PL 2);
  • Tài liệu chứng minh tính hợp pháp, bằng chứng lâm sàng, tính hiệu quả trong khám bệnh, chữa bệnh của kỹ thuật mới, phương pháp mới:
  • Đề án triển khai áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới bao gồm các nội dung chủ yếu sau: mô tả năng lực của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề nghị áp dụng về cơ sở vật chất, nhân lực, thiết bị y tế, quy trình kỹ thuật dự kiến thực hiện; giá dịch vụ dự kiến áp dụng , hiệu quả kinh tế – xã hội và phương án triển khai thực hiện.
  • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và bản sao có chứng thực giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ chuyên môn của người hành nghề có liên quan đến thực hiện kỹ thuật mới, phương pháp mới.
  • Bản sao có chứng thực hợp đồng chuyển giao kỹ thuật mới, phương pháp mới trong trường hợp nhận chuyển giao từ cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

2. Quy trình thực hiện thủ tục

Cơ quan tiếp nhận: Cục quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) hoặc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Cơ sở khám, chữa bệnh nộp hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận.

Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế hoặc y tế Bộ, ngành, khi nộp hồ sơ về Bộ Y tế thì đồng thời phải có văn bản báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp.

Bước 2: Xem xét tính hợp lệ của hồ sơ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải xem xét xác định tính hợp lệ của các thành phần có trong hồ sơ.

Đối với hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề nghị áp dụng thí điểm kỹ thuật mới, phương pháp mới hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể tài liệu cần bổ sung, nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Khi nhận được văn bản yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải bổ sung, sửa đổi theo đúng những nội dung đã được ghi trong văn bản và gửi về cơ quan tiếp nhận hồ sơ, ngày tiếp nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung được ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ hoặc Sổ công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, trường hợp hồ sơ bổ sung vẫn không đạt thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định hồ sơ.

Trường hợp cần thiết, Thủ trưởng cơ quan tiếp nhận hồ sơ quyết định việc xin ý kiến chuyên gia hoặc thành lập Hội đồng tư vấn để xem xét hồ sơ và có kết luận bằng biên bản.

Bước 4: Cho phép triển khai thí điểm

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thẩm định hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quyết định cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai thí điểm kỹ thuật mới, phương pháp mới, trong đó nêu rõ số lượng người bệnh hoặc thời gian được triển khai thí điểm đối với từng loại kỹ thuật mới, phương pháp mới

Trường hợp không đồng ý cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai thí điểm kỹ thuật mới, phương pháp mới, Thủ trưởng cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 5: Báo cáo kết quả triển khai thí điểm

Sau khi kết thúc giai đoạn triển khai thí điểm, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện thí điểm và đề xuất việc triển khai hoặc không triển khai chính thức.

Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai áp dụng chính thức kỹ thuật mới, phương pháp mới thì phải nộp hồ sơ xin áp dụng chính thức kỹ thuật mới, phương pháp mới vào khám, chữa bệnh.

Có thể bạn muốn biết

====================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT  – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

*Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự kiện khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do pháp luật hoặc chính sách của nhà nước có sự thay đổi. Vui lòng liên hệ luật sư qua hotline 1900 6289 hoặc email contact@luattienphong.vn để được tư vấn.

Translate »
error: Content is protected !!

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386